AKTUELNO

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA IPA RK DOBOJ *(FOTO)

U nedelju, 23.04.2017. godineu Plavoj slai SKC Modriča održana je izborna skupština IPA RK Doboj.
Na početku rada Skupštine izabrano je radno predsjedništvo i prateče komisije a potom je usvojen predloženi dnevni red.
Nakon usvajanja izvještaja o radu i finansijskih izvještaja za prethodni period kao i plana rada i finansijski plan za narednu, tj. tekuću 2017. godinu, pristupilo se izboru novog rukovodstva udruženja. Upravni odbor dao je svoj predlog za članove novog Upravnog odbora, nadzornog odbora, sekretara, članove Suda časti i dvojice delegata Kluba u Skupštini Sekcije IPA BiH. Predlog UO dat je na glasanje i većinom glasova je usvojen.
Za predsjednika Upravnog odbora, koji je istovremeno predsjednik IPA RK Doboj izabran je dosadašnji predsjednik Nedo Savić. Za njegovog zamjenika izabran je Ćućić Radivoje, za sekretara Nikola Živković, a za ostale članove UO izabrani su Ninković Dejan, Božić Željko, Stanišić Milan i i Đukanović Milan.
Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Novo Blagojević, a članovi su Mitrović Anđelko i Krstanović Pero.
U novi Sud časti izabrani su Perić Radovan, Ignjić Saša i Antić Dario.
Delegati za Skupštinu Sekcije IPA BIH ubuduće će biti Đurić Miodrag i Simić Miloš.

 

NEDO SAVIĆ (Predsjednik UO), ĆUĆIĆ RADIVOJE (zamjenik predsjednika UO), NIKOLA ŽIVKOVIĆ ( Sekretar ), NOVO BLAGOJEVIĆ (Predsjednik NO)


Opšti dojam je da je Skupština bila dobro pripremljena a uz svaku tačku dnevnog reda data su preteća obrazloženja tako da je tok Skupštine bio bez zastoja. Po pojedinim tačkama bilo je diskusije te je zasjedanje proteklo u konstruktivnom dijalogu.
Jedna od novina u internoj organizaciji kluba razmatrana je u okviru tačke “Prijedlog Odluke Skupštine o osnivanju nižih organizacionih oblika Regionalnog kluba”. Tim prijedlogom klub bi bio interno reorganizovan na sektore unutar Dobojske regije putem kojih bi se lakše organizovale i realizovale planirane aktivnosti udruženja.
Takođe, donesena je odluka da se pristupi izmjenama i dopunama postojećeg Statuta Kluba te je formirana Komisija koja će sprovesti navedene aktivnosti.

Povodom reizbora na funkciju predsjednika Kluba pitali smo Nedu Savića koji su ciljevi pred Klubom u sledećem periodu, i on je rekao:
–  “Ciljevi Kluba u sledećem periodu bit će sve ono što je u planu rada zacrtano a danas i usvojeno na Skupštini. Svakako, najveći uspjeh bi nam bio ako bi uspjeli ove godine sazidati i pokriti našu IPA kuću za koju smo obezbjedili skoro sav građevinski materijal. O tome i ostalim zaključcima sa Skupštine razgovarat ćemo na sastanku Upravnog odbora koji bi trebali održati već ovih dana. Na tom prvom sastanku novog Upravnog odbora razgovarat ćemo o zaključcima sa ove skupštine i kako što prije otpočeti na njihovoj realizaciji. – zaključio je Nedo Savić.

Novi sekretar Kluba, Nikola Živković izjavio je:
–  “Pred nama je obaveza da u zacrtanim rokovima realizujemo zaključke sa Skupštine, kao i sve ono iz plana rada za ovu godinu. U sledećem periodu lično ću se angažovati i kontaktirati sve članove našeg Kluba da razmjenimo mišljenja i dogovorimo se o zajedničkom radu i angažovanju svih članova i kako bi ubuduće mogli najbolje sarađivati. Namjera mi je da učvrstimo jedinstvo Kluba, svih članova i da dijalogom rješavamo sva pitanja. – istakao je Nikola Živković.

Nakon završetka skupštinskog zasjedanja upriličen je zajednički ručak i druženje svih učesnika skupštine u restoranu “Optima” u Modriči.

 

RUČAK I DRUŽENJE ČLANOVA KLUBA NAKON SKUPŠTINE

SERVO PER AMIKECO – SLUŽITI KROZ PRIJATELJSTVO

Leave a comment

Your email address will not be published.


*