AKTUELNO

O NAMA

Na ovoj stranici prezentujemo informacije sa kojima smatramo da članovi i javnost trebaju biti upoznati jer iste pokazuju legitimitet Udruženja, te zakonski osnov osnivanja i aktivnosti kojima se bavi ovo Udruženje. Prezentovane informacije pokazuju način organizovanja, hijerajhiju uprave, osnove programskih aktivnosti, kao i druge momente koji sadašnjim i budućim članovima Udruženja mogu biti od koristi, a široj javnosti se iznose informativno.

Organi i tijela IPA Kluba Regije Doboj

UPRAVNI ODBOR ( UO )

 

Predsjednik IPA Kluba Regije Doboj:
Nedo Savić

Tel: 065 631 095

 

 

 

 

 

 

Ćućić Radivoje – zamjenik predsjednika

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Živković – Sekretar

 

 

 

 

 

 

 

4. Ninković Dejan – član UO
5. Božić Željko – član UO
6. Miloš Simić – član UO
7. Đukanović Milan – član UO

 

NADZORNI ODBOR ( NO )

Novo Blagojević – predsjednik Nadzornog odbora

 

 

 

 

 

 

 

2. Dević Zoran – član NO
3. Krstanović Pero – član NO

 

SUD ČASTI

1. Perić Radovan,
2. Ignjić Saša,
3. Antić Dario.


Delegati za Skupštinu Sekcije IPA BIH

1. Đurić Miodrag.
2. Simić Miloš.

 

U skladu sa Statutom IPA Kluba Regije Doboj Udruženje predstavljaju predsjednik i sekretar udruženja.

Upis u registar udruženja

OSNOVNI SUD U DOBOJU
Broj: 085-0-F1-10-000 086
Doboj, 07.12.20l0.godine

 

Osnovni sud u Doboju na osnovu podnesenog Statuta, osnivačkog akta i drugih priloga podnesenih uz zahtjev za upis u registar udruženja građana pod nazivom IPA Klub Regije Doboj, sa sjedištem u Modriči – Petra Kočića br. 4, osnovanog dana 03.09.2010. godine, utvrdio je da je navedeno udruženje osnovano u skladu sa odredbama člana 2. stav 1. i člana 9. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 52/01) i daje Statut istog donesen u skladu sa odredbom člana 12. navedenog zakona pa je donio Rješenje broj 085-0-F 1-10-000 086 od 07.12.2010.godine kojim je odobren upis u registar udruženja pod rednimbrojem 086, za 2010. godinu.

Statut

https://docs.google.com/document/d/1YCsSCHCGKOlBAsGtjqcyCl3rvad_VJ8i/edit?usp=sharing&ouid=114469269270395633806&rtpof=true&sd=true

Sjedište IPA Kluba Regije Doboj

ul. Petra Kočića br. 4
74480 Modriča

Žiro račun:

555008-00488577-50
NOVA BANKA AD Banja Luka

Kontakt – email adresa : klubipac@gmail.com

Facebook profil : IPA Doboj

 


PRISTUPNICA

ZA UČLANJENJE U IPA KLUB REGIJE DOBOJ

https://docs.google.com/document/d/1LgM10wrM3Z1q-OgzjPd7ddzAvMp–QzO/edit?usp=sharing&ouid=114469269270395633806&rtpof=true&sd=true

Na gornjem linku možete preuzeti pristupnicu, popuniti te, ili odštampati i poslati je, ili istu poslati na email kluba:

klubipac@gmail.com.
Uz pristupnicu poslati i dvije slike (veličine kao za pasoš), ili fotografiju poslati na emai uz slanje pristupnice.